पाठ १८ नाखेम

नाःसोर, पोकोर, नाःचेरे, नाःदो, तुँःचि, गाबेर साबेर, सिन्अÞाति, मुल्अÞाति दिसा, नित्थि, साँम, गाँम ।

वार
चेरे÷रुब, तास्ला÷नाक, रिम्सि÷रिब, दुम्सि÷तिप, रेल्फा÷रुक, होल्फा÷हास, गिल्फा÷सुक ।

महिना
ङारिच, फुरोच, गिलोच, गिगिच, जिम्नाच, हुब्नाच, खुब्नाच, जिलोच, बुरोच, ग्युरोच, ह्अÞासोच, ग्युसिच ।

ऋतु
रेवु यावु । ग्युः यावु । हुप्सि । हासो ।

वर्ष
मुलथोचे, साइथोचे, साप्थोचे, गाप्थोचे, माइत्थि ।