पाठ ४ नामयोगी

मि : ले

ला/ले : बाट

मारेङाना : किनभने

दोपा : जसरी

नोलेगे : पछाडिपट्टि

नु : सँग/र

इरि : माथि

ताः : माथि

तारि : माथि

आइत्था : माथि

गे : तिर

ख्योल : तिर/पट्टि

नोले : पछाडि

ङोइँति/नोइति : अगाडि

केङा : भन्दा

सुद्दा : समेत

केरे : निर/छेउ

गाः : भित्र

लाङ्गा : बाहिर

कोँः : कि

मिनु : अनि

ग्युरा : दायाँ

पेरा : बायाँ

इरि : माथि

उयु : तल

एरे : पर

आइच्चि : भन्दा पर

आइदि : भन्दा तल

दिः : तल

ताः : माथि

एके : यहाँ

मेके : त्यहाँ

ओत्थि : यता

एरे : उता

ख्अिता : घर माथि

ख्अिदि : घर तल

खिँचिः : घरपछाडि

चिः : पछाडि

खिङ्गा : भित्र ।